Lịch Thi Đấu Euro 2024 hôm nay

Xem thêm

lịch thi đấu euro 2024 vòng bảng - Thứ Bảy 15/06

Xem thêm

T7 15/06 – 02:00 Bảng A

Đức Lịch thi đấu euro 2024 - Đội tuyển Đức logo

vs

Đội tuyển Scotland logo Scotland

T7 15/06 – 20:00 Bảng A

Hungary Đội tuyển Hungary logo

vs

Đội tuyển Thụy Sĩ logo Thụy Sĩ

T7 15/06 – 23:00 Bảng B

Tây Ban Nha Đội tuyển Tây Ban Nha logo

vs

Đội tuyển Croatia logo Croatia

Chủ Nhật 16/6

Xem thêm

CN 16/06 – 02:00 Bảng B

Ý Đội tuyển Ý logo

vs

Đội tuyển Albania logo Albania

CN 16/06 – 20:00 Bảng D

Ba Lan Đội tuyển Ba Lan logo

vs

Đội tuyển Hà lan logo Hà Lan

CN 16/06 – 23:00 Bảng C

Slovenia Đợi tuyển Slovenia logo

vs

Đợi tuyển Đan Mạch logo Đan Mạch

Thứ Hai 17/06

Xem thêm

T2 17/06 – 02:00 Bảng C

Serbia Đội tuyển Serbia logo

vs

Đội tuyển Anh logo Anh

T2 17/06 – 20:00 Bảng E

Romania Đợi tuyển Romania logo

vs

Aston Villa logo Ukraina

T2 17/06 – 23:00 Bảng E

Bỉ Đội tuyển Bỉ logo

vs

Đội tuyển Slovakia logo Slovakia

Thứ Ba 18/06

Xem thêm

T3 18/06 – 02:00 Bảng D

Áo Đội tuyển Áo logo

vs

Đội tuyển pháp logo Pháp

T3 18/06 – 23:00 Bảng F

Thổ Nhi Kỳ Đội tuyển Thổ Nhi Kỳ logo

vs

Đội tuyển Gruzia logo Gruzia

Thứ tư 19/06

Xem thêm

T4 19/06 – 02:00 Bảng F

Bồ Đào Nha Đội tuyển Bồ Đào Nha logo

vs

Đợi tuyển Séc logo Séc

T4 19/06 – 20:00 Bảng B

Croatia Đội tuyển Croatia logo

vs

Đội tuyển Albania logo Albania

T4 19/06 – 23:00 Bảng A

Đức Đội tuyển Đức logo

vs

Đội tuyển Hungary logo Hungary

thứ 5 20/06

Xem thêm

T5 20/06 – 02:00 Bảng A

Scotland Đội tuyển Scotland logo

vs

Đội tuyển Thụy Sĩ logo Thụy Sĩ

T5 20/06 – 20:00 Bảng C

Slovenia Đợi tuyển Slovenia logo

vs

Đội tuyển Serbia logo Serbia

T5 20/06 – 23:00 Bảng C

Đan Mạch Đợi tuyển Đan Mạch logo

vs

Đội tuyển Anh logo Anh

thứ sáu 21/06

Xem thêm

T6 21/06 – 02:00 Bảng B

Tây Ban Nha Đội tuyển Tây Ban Nha logo

vs

Đội tuyển Ý logo Ý

T6 21/06 – 20:00 Bảng E

Slovakia Đội tuyển Slovakia logo

vs

Ukraina logo Ukraina

T6 21/06 – 23:00 Bảng D

Ba Lan Đội tuyển Ba Lan logo

vs

Đội tuyển Áo logo Áo

thứ bảy 22/06

Xem thêm

T7 22/06 – 02:00 Bảng D

Hà Lan Đội tuyển Hà lan logo

vs

Đội tuyển pháp logo Pháp

T7 22/06 – 20:00 Bảng F

Gruzia Đội tuyển Gruzia logo

vs

Đợi tuyển Séc logo Séc

T7 22/06 – 23:00 Bảng F

Thổ Nhi Kỳ Đội tuyển Thổ Nhi Kỳ logo

vs

Đội tuyển Bồ Đào Nha logo Bồ Đào Nha

chủ nhật 23/06

Xem thêm

CN 23/06 – 02:00 Bảng E

Bỉ Đội tuyển Bỉ logo

vs

Đợi tuyển Romania logo Romania

thứ hai 24/06

Xem thêm

T2 24/06 – 02:00 Bảng A

Scotland Đội tuyển Scotland logo

vs

Đội tuyển Hungary logo Hungary

T2 24/06 – 02:00 Bảng A

Thụy Sĩ Đội tuyển Thụy Sĩ logo

vs

Đội tuyển Đức logo Đức

thứ ba 25/06

Xem thêm

T3 25/06 – 02:00 Bảng B

Albania Đội tuyển Albania logo

vs

Đội tuyển Tây Ban Nha logo Tây Ban Nha

T3 25/06 – 02:00 Bảng B

Croatia Đội tuyển Croatia logo

vs

Đội tuyển Ý logo Ý

T3 25/06 – 23:00 Bảng D

Pháp Đội tuyển pháp logo

vs

Đội tuyển Ba Lan logo Ba Lan

T3 25/06 – 23:00 Bảng D

Hà Lan Đội tuyển Hà lan logo

vs

Đội tuyển Áo logo Áo

thứ tư 26/06

Xem thêm

T4 26/06 – 02:00 Bảng C

Đan Mạch Đợi tuyển Đan Mạch logo

vs

Đội tuyển Serbia logo Serbia

T4 26/06 – 02:00 Bảng C

Anh Đội tuyển Anh logo

vs

Đợi tuyển Slovenia logo Slovenia

T4 26/06 – 23:00 Bảng E

Slovakia Đội tuyển Slovakia logo

vs

Đợi tuyển Romania logo Romania

T4 26/06 – 23:00 Bảng E

Ukraina Ukraina logo

vs

Đội tuyển Bỉ logo Bỉ

thứ năm 27/06

Xem thêm

T5 27/06 – 02:00 Bảng F

Séc Đợi tuyển Séc logo

vs

Đội tuyển Thổ Nhi Kỳ logo Thổ Nhi Kỳ

T5 27/06 – 02:00 Bảng F

Gruzia Đội tuyển Gruzia logo

vs

Đội tuyển Bồ Đào Nha logo Bồ Đào Nha

Lịch Thi Đáu Euro 2024 Vòng 1/8 - thứ bảy 29/06

Xem thêm

T7 29/06 – 23:00 Vòng 1/8

Nhì bảng A Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Nhì bảng B

chủ nhật 30/06

Xem thêm

CN 30/06 – 02:00 Vòng 1/8

Nhất bảng A Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Nhì bảng C

CN 30/06 – 23:00 Vòng 1/8

Nhất bảng C Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Ba bảng D/E/F

thứ 2 01/07

Xem thêm

T2 01/07 – 02:00 Vòng 1/8

Nhất bảng B Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Ba bảng A/D/E/F

T2 01/07 – 23:00 Vòng 1/8

Nhì bảng D Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Nhì bảng E

thứ 3 02/07

Xem thêm

T3 02/07 – 02:00 Vòng 1/8

Nhất bảng F Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Ba bảng A/B/C

T3 02/07 – 23:00 Vòng 1/8

Nhất bảng E Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Ba bảng A/B/C/D

thứ 4 03/07

Xem thêm

T4 03/07 – 02:00 Vòng 1/8

Nhất bảng D Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Nhì bảng F

lịch thi đấu euro 2024 vòng tứ kết - thứ 6 05/07

Xem thêm

T6 05/07 – 23:00 Tứ Kết 1

Thắng 1B/3ADEF Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Thắng 1A/2C

thứ 7 06/07

Xem thêm

T7 06/07 – 02:00 Tứ Kết 2

Thắng 1F/3ABC Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Thắng 2D/2E

T7 06/07 – 23:00 Tứ Kết 3

Thắng 1C/3DEF Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Thắng 2A/2B

chủ nhật 07/07

Xem thêm

CN 07/07 – 02:00 Tứ Kết 4

Thắng 1E/3ABCD Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Thắng 1D/2F

lịch thi đấu euro 2024 - bán kết - Thứ tư 10/07

Xem thêm

T4 10/07 – 02:00 Bán kết 1

Thắng Tứ Kết 1 Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Thắng Tứ Kết 2

Thứ năm 11/07

Xem thêm

T5 11/07 – 02:00 Bán kết 2

Thắng Tứ Kết 3 Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Thắng Tứ Kết 4

lịch thi đấu euro 2024 - chung kết - Thứ hai 15/07

Xem thêm

T2 15/07 – 02:00 Chung Kết

Thắng BK 1 Mặc Định logo

vs

Mặc Định logo Thắng BK 2